Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Alsungas novads

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6326 Alsungas pils Arhitektūra Valsts nozīmes 14. gs. - 16. gs. Alsungas novads, Alsunga;
Kurzeme
6325 Alsungas katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 16. gs. Alsungas novads, Alsunga;
Kurzeme
3578 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 19.gs.v. 1893. Alsungas novads, Alsunga;
Alsungas katoļu baznīcā
Kurzeme
1209 Kalniņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alsungas novads, Alsunga, Kuršu iela 2;
Kurzeme
1207 Todaižu (Leiškalnu) pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Alsungas novads;
pie Zundēm un bij. Leiškalniem, Pilsezera krastā
Kurzeme
1203 Dižgabala kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alsungas novads, Alsunga;
starp Pils ielu un Dzirnavu ezeru
Kurzeme