Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Aloja,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8942 Alojas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1774.-1776. Limbažu novads, Aloja, Baznīcas iela 2;
Rīga
3874 Kancele Māksla Valsts nozīmes 1774. Limbažu novads, Aloja, Baznīcas iela;
Alojas luterāņu baznīcā
Rīga
3873 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1856. 1905. Limbažu novads, Aloja, Baznīcas iela;
Alojas luterāņu baznīcā
Rīga
3872 Altāris Māksla Valsts nozīmes 1774. Limbažu novads, Aloja, Baznīcas iela;
Alojas luterāņu baznīcā
Rīga