Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Allažu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6698 Allažu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1926. Siguldas novads, Allažu pagasts, Stīveri;
Rīga
2080 Allažu vecās kapsētas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Siguldas novads, Allažu pagasts, Stīveri;
pie vecās kapsētas
Rīga
2079 Saknīšu un Atvasīšu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Siguldas novads, Allažu pagasts;
pie Saknītēm un Atvasītēm
Rīga
2078 Kapurgu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Siguldas novads, Allažu pagasts;
pie Maltām un Zvirgzdiem
Rīga
2076 Černausku akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Siguldas novads, Allažu pagasts;
0,8 km uz DA no Černausku mājām
Rīga