Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Alūksne;

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
7424 Alūksnes pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 19.gs. Alūksnes novads, Alūksne;
Vidzeme
2673 Paviljons - rotonda Arhitektūra Valsts nozīmes 1805. -1807. Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes muižas parkā, Alūksnes ezera Kapsētas pussalā Tempļa kalnā
Vidzeme
2671 Mauzolejs Arhitektūra Valsts nozīmes 1831. Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes muižas parkā
Vidzeme
2669 Eola templis Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes muižas parkā
Vidzeme
2668 Aleksandra paviljons Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes muižas parkā
Vidzeme
2666 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 2.p. -19. gs. Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes muižā starp Pils ielu un ezera krastu
Vidzeme
2665 Alūksnes pilsdrupas Arhitektūra Valsts nozīmes 1342. -1702. Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera Pilssalā
Vidzeme
160 Tempļa kalns - pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera Kapsētas pussalā
Vidzeme
159 Cepurītes salas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera Cepurītes salā
Vidzeme
157 Alūksnes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alūksne;
Alūksnes ezera Pilssalā
Vidzeme