Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Aizpute,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9104 Dzīvojamā ēka un noliktava Arhitektūra Valsts nozīmes 18.gs., 19.gs. I cet., 19.gs. 40.g. Aizputes novads, Aizpute, Atmodas iela 9;
Kurzeme
6396 Aizputes pils ar nocietinājuma mūri Arhitektūra Valsts nozīmes 13. gs. 2.p. - 20. gs. Aizputes novads, Aizpute, Liepājas iela 9;
Kurzeme
6395 Aizputes Sv.Jāņa luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1254. 1698. 1733. 1860. 1887. Aizputes novads, Aizpute, Liepājas iela 3;
Kurzeme
3795 Sienas dekoratīvā apdare Māksla Valsts nozīmes 16./17.gs. Aizputes novads, Aizpute, Liepājas iela 9;
Kurzeme
3789 Kapa plāksne H. Bazdoram Māksla Valsts nozīmes 1532. Aizputes novads, Aizpute, Liepājas iela 3;
Sv. Jāņa luterāņu baznīcā
Kurzeme
3787 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1904. Aizputes novads, Aizpute, Liepājas iela 3;
Sv. Jāņa luterāņu baznīcā
Kurzeme
3786 Durvju komplekts un virsgaisma Māksla Valsts nozīmes 19.gs.Ip. Aizputes novads, Aizpute, Kuldīgas iela 5a;
Kurzeme
3782 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 19.gs.Ip. Aizputes novads, Aizpute, Jāņa iela 7;
Kurzeme
3781 Durvju komplekts ar apkalumiem Māksla Valsts nozīmes 18.gs.b. Aizputes novads, Aizpute, Atmodas iela 31;
Kurzeme
3780 Portāls un durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Aizputes novads, Aizpute, Atmodas iela 22;
Kurzeme
1277 Aizputes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes Aizputes novads, Aizpute, Liepājas iela 9;
Kurzeme
1276 Baznīcas kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizputes novads, Aizpute, Liepājas iela 3;
Tebras upes labajā krastā
Kurzeme