Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Aizkraukles pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6155 Aizkraukles luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1688., 1899. Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts;
Zemgale
109 Lejasžagaru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts;
pie Lejasžagariem
Zemgale
108 Aizkraukles viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts;
pie Karikstes ietekas Daugavā
Zemgale
107 Kalnaziedu pilskalns un Kalnaziedu Upurozols - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts;
pie Kalnaziediem
Zemgale
106 Meļķitāru Muldas akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts;
pie bij. Meļķitārēm
Zemgale