Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Abavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9135 Zāles interjera dekoratīvā apdare Māksla Valsts nozīmes 1934. Talsu novads, Abavas pagasts, Valgale;
"Vecvalgale"
Kurzeme
2605 Sabiles mācītājmuižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. - 19. gs. 1. p. Talsu novads, Abavas pagasts, Pedvāle;
Kurzeme
2604 Firksu - Pedvāles muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Abavas pagasts, Pedvāle;
Firksu - Pedvāles muižā
Kurzeme
2603 Briņķu - Pedvāles muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Talsu novads, Abavas pagasts, Pedvāle;
Briņķu - Pedvāles muižā
Kurzeme
2602 Pedvāles muižu komplekss Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 2. p. - 19. gs. 2. p. Talsu novads, Abavas pagasts, Pedvāle;
Kurzeme
2193 Valgales senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
starp Valgales upīti un Baznīckalnu
Kurzeme
2192 Ezernieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
starp Ezerniekiem un Ausmām
Kurzeme
2189 Rumbas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
pie Mazbrūveļiem
Kurzeme
2185 Brasliņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
pie Brasliņiem
Kurzeme
2183 Valgales pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
pie Bandeniekiem
Kurzeme
2182 Tojātu apmetne un senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
Abavas upes labajā krastā starp Ceriņiem un Drubazām
Kurzeme
2180 Valgales Baznīcas kalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
200 m uz D no Valgales pilskalna, Valgales upītes kreisajā krastā
Kurzeme