Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ķeipenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1829 Šķērstēnu pilskalns un Baznīckalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Ķeipenes pagasts;
starp Dzeguzēm un Saliņām pie Dzeņiem
Rīga
1827 Saliņu senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Ķeipenes pagasts;
pie Zemgaļiem (bij. Saliņām)
Rīga
1826 Klētnieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Ķeipenes pagasts;
pie Klētniekiem
Rīga