Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ģibuļu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6749 Kalpu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Pastende;
Pastendes muižā
Kurzeme
6748 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Pastende;
Pastendes muižā
Kurzeme
6747 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 19. gs. s. Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Pastende;
Pastendes muižā
Kurzeme
6746 Pastendes muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 19. gs. s. Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Pastende;
Pastendes muižā
Kurzeme
6745 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. v. Talsu novads, Ģibuļu pagasts;
Līkumos
Kurzeme
6744 Saimniecības ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. v. Talsu novads, Ģibuļu pagasts;
Līkumos
Kurzeme
6743 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1821. Talsu novads, Ģibuļu pagasts;
Līkumos
Kurzeme
6741 Spāres luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1747. 1926. Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Spāre;
Kurzeme
6134 Zemnieku sēta "Līkumi" Arhitektūra Valsts nozīmes 1821. 19. gs. v. Talsu novads, Ģibuļu pagasts;
Līkumos
Kurzeme
4307 Kāpņu margas Māksla Valsts nozīmes 1790. Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Spāre;
Spāres muižas muižn. dzīv. ēkā
Kurzeme
4302 Cilņu "Ģerboņu" fragmenti Māksla Valsts nozīmes 1741. Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Pastende;
Pastendes muižas pilī
Kurzeme
2214 Muneju senkapi (Sudrabkalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Ģibuļu pagasts;
pie Munejām
Kurzeme
2213 Māras kambaru alas - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts; Talsu novads, Ģibuļu pagasts;
Abavas labajā krastā uz Kuldīgas un Talsu novadu robežas.
Kurzeme