Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ēdoles pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6328 Ēdoles luterāņu baznīca un kapliča Arhitektūra Valsts nozīmes 1648. 19. gs. 1.p. Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, Ēdole;
Kurzeme
6327 Ēdoles pils ar nocietinājuma grāvjiem un parku Arhitektūra Valsts nozīmes 13. gs., 1836., 19. gs. s. Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, Ēdole;
Kurzeme
3599 Kāpnes Māksla Valsts nozīmes 18.gs.b. Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts;
Lielīvandes muižā
Kurzeme
3594 Luktas ar gleznojumiem (10) Māksla Valsts nozīmes 17.gs.s.-18.gs.IIp. Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, Ēdole;
Ēdoles luterāņu baznīcā
Kurzeme
3588 Kancele Māksla Valsts nozīmes 17.gs.v. Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, Ēdole;
Ēdoles luterāņu baznīcā
Kurzeme
3585 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1786. 1902. Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, Ēdole;
Ēdoles luterāņu baznīcā
Kurzeme
3584 Ērģeļu prospekts un luktas Māksla Valsts nozīmes 1784. 18.gs.IIp. Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, Ēdole;
Ēdoles luterāņu baznīcā
Kurzeme
3582 Altāris Māksla Valsts nozīmes 17.gs.v. Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, Ēdole;
Ēdoles luterāņu baznīcā
Kurzeme
1218 Strazdiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts;
pie Strazdiņiem
Kurzeme
1213 Ķaupu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts;
pie Ķaupiem
Kurzeme
1211 Ēdoles senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, Ēdole;
pie baznīcas
Kurzeme
1210 Ēdoles viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, Ēdole;
Kurzeme