Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Zvaigžņu iela

Reģions = Rīga

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
7929 Īres nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1912. Rīga, Zvaigžņu iela 30, Latgales priekšpilsēta;
Rīga
7928 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1912. Rīga, Zvaigžņu iela 24, Latgales priekšpilsēta;
Rīga
7927 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1911. Rīga, Zvaigžņu iela 22, Latgales priekšpilsēta;
Rīga
7926 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 20.gs. Rīga, Zvaigžņu iela 21, Latgales priekšpilsēta;
Rīga