Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Zosna

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8325 Zvanu tornis un vārti Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.1.p. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna;
Latgale
5829 Parks Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna;
Zosnas muižā
Latgale
5828 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 1880. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna;
Zosnas muižā
Latgale
5827 Kungu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 1870. 20. gs. s. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna;
Zosnas muižā
Latgale
5826 Zosnas muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. 1870. 20. gs. s. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna;
Zosnas muižā
Latgale
5825 Zosnas katoļu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1800.(?) 1825. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna;
Latgale