Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Tukums;

Aktīvs = 1

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
7453 Tukuma pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 15.-19.gs. Tukuma novads, Tukums;
Rīga
2325 Tukuma senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Tukums;
Dārza un J. Raiņa ielu stūrī
Rīga