Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Tukums,

Aktīvs = 1

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9220 Vecā aptieka Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 18./19.gs. Tukuma novads, Tukums, Brīvības laukums 21, k-1
Rīga
6848 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs.1.p. Tukuma novads, Tukums, M. Parka iela 7;
Durbes muižā
Rīga
6847 Kalpu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs.1.p. Tukuma novads, Tukums, M. Parka iela 7;
Durbes muižā
Rīga
6846 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1821. Tukuma novads, Tukums, M. Parka iela 7;
Durbes muižā
Rīga
6845 Durbes muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18.gs.19.gs. Tukuma novads, Tukums, M. Parka iela 7;
Durbes muižā
Rīga
6844 Tukuma pils tornis un ārsienas fragments Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Tukuma novads, Tukums, Brīvības laukums 19;
Rīga
6843 Tukuma luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 17. gs. 3.c. 1728. -1789. 1856. -1858. Tukuma novads, Tukums, Brīvības laukums 1;
Rīga
4446 Virotņu altāris ar gleznojumiem Māksla Valsts nozīmes 18.gs. Tukuma novads, Tukums, Jaunā iela 2;
Tukuma katoļu baznīcā
Rīga
4443 Ērģeļu prospekts Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Tukuma novads, Tukums, Jaunā iela 2;
Tukuma katoļu baznīcā
Rīga
4442 Vitrāža "Labais gans" Māksla Valsts nozīmes 1936. Tukuma novads, Tukums, Brīvības laukums 1;
Tukuma luterāņu baznīcā
Rīga
4441 Vitrāža "Kristus" Māksla Valsts nozīmes 1934. Tukuma novads, Tukums, Brīvības laukums 1;
Tukuma luterāņu baznīcā
Rīga
4440 Vitrāža "Evanģēlists Jānis un apustulis Pēteris" Māksla Valsts nozīmes 1936. Tukuma novads, Tukums, Brīvības laukums 1;
Tukuma luterāņu baznīcā
Rīga
4439 Vitrāža "Apustulis Pāvils un evanģēlists Marks" Māksla Valsts nozīmes 1937. Tukuma novads, Tukums, Brīvības laukums 1;
Tukuma luterāņu baznīcā
Rīga
4432 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1859. 1871. Tukuma novads, Tukums, Brīvības laukums 1;
Tukuma luterāņu baznīcā
Rīga
4431 Ērģeļu luktas Māksla Valsts nozīmes 1788.-1789. 1856. Tukuma novads, Tukums, Brīvības laukums 1;
Tukuma luterāņu baznīcā
Rīga
4430 Baznīcēnu soli (38) Māksla Valsts nozīmes 1788.-1789. Tukuma novads, Tukums, Brīvības laukums 1;
Tukuma luterāņu baznīcā
Rīga
2328 Tukuma pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Tukums, Pilskalna iela;
Rīga
2327 Tukuma viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Tukums, Brīvības laukums 19;
Rīga