Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Svariņu pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1194 Veizinišķu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Krāslavas novads, Svariņu pagasts, Veiziniški;
Latgale
1193 Borisovkas (Dobroščinas) senkapi (Kara, Franču kapi, Ostrovok) Arheoloģija Vietējās nozīmes Krāslavas novads, Svariņu pagasts;
starp Borisovku un Dobroščinu
Latgale
1192 Babrauščinas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Krāslavas novads, Svariņu pagasts;
starp bij. Babrovščinu un Spoģevu
Latgale
1191 Rubenaucu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Krāslavas novads, Svariņu pagasts;
Rubinaucu ezera DR galā
Latgale
1190 Reiņiku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Krāslavas novads, Svariņu pagasts, Reiniki;
Latgale
1189 Neikšānu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Krāslavas novads, Svariņu pagasts, Neikšāni;
Latgale
1188 Muranišķu apmetne un senkapi (Cīmota) Arheoloģija Valsts nozīmes Krāslavas novads, Svariņu pagasts, Muraniški;
pie kapsētas
Latgale