Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Silmalas pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5870 Tiskādu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. 1.p. Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, Tiskādi;
Latgale
5867 Parks Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Rēzeknes novads, Silmalas pagasts;
Prezmas muižā
Latgale
5866 Prezmas katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1856. -1859. Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, Prezma;
Latgale
2056 Lošu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, Loša;
Latgale