Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Sakstagala pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5863 Uļjanovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1860. Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Uļjanova;
Latgale
5862 Ciskādu katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1900. Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Ciskādi;
Latgale
5861 Ciskādu (Vītolu) skola Arhitektūra Vietējās nozīmes 1930. Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Ciskādi;
Latgale
4176 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1908. Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Ciskādi;
Ciskādu katoļu baznīcā
Latgale
2612 Franča Trasuna dzīves vieta "Kolnasāta" Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1864. Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Sakstagals, Kalna iela 3;
Latgale
2055 Subinaites senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Subinaite;
Latgale