Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Sakstagala pagasts, Ciskādi

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5862 Ciskādu katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1900. Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Ciskādi;
Latgale
5861 Ciskādu (Vītolu) skola Arhitektūra Vietējās nozīmes 1930. Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Ciskādi;
Latgale
4176 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1908. Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Ciskādi;
Ciskādu katoļu baznīcā
Latgale