Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Rikavas pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9186 Riku dzimtas kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.I.p. Rēzeknes novads, Rikavas pagasts;
Rikavas kapos
Latgale
5860 Rikavas katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1822. 1829. Rēzeknes novads, Rikavas pagasts;
Vecrikavā
Latgale
5859 Parks Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Rēzeknes novads, Rikavas pagasts;
Vecrikavā
Latgale
5858 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Rēzeknes novads, Rikavas pagasts;
Vecrikavā
Latgale
5857 Kungu māja, vēlāk skola Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.70.g. 1926. -1927. Rēzeknes novads, Rikavas pagasts;
Vecrikavā
Latgale
5856 Rikavas muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. 19. gs.70.g. Rēzeknes novads, Rikavas pagasts;
Vecrikavā
Latgale
2054 Pleskavas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Rikavas pagasts;
starp Pilskalni un Pleskavu (Pļuskavu)
Latgale
2053 Kaļvu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Rikavas pagasts, Kaļvi;
Latgale