Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Rīga, Sudrabu Edžus iela

Reģions = Rīga

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6063 Savrupmāja Arhitektūra Vietējās nozīmes 1913. Rīga, Sudrabu Edžus iela 16, Ziemeļu rajons;
Rīga
6062 Savrupmāja Arhitektūra Vietējās nozīmes 1902. - 1903. Rīga, Sudrabu Edžus iela 7, Ziemeļu rajons;
Rīga
6061 Savrupmāja Arhitektūra Valsts nozīmes 1902. Rīga, Sudrabu Edžus iela 1, Ziemeļu rajons;
Rīga