Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Pušas pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9193 Babru muižas kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Babri;
"Babri"
Latgale
5848 Zvanu tornis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Rēzeknes novads, Pušas pagasts;
Pušas katoļu baznīcas terit.
Latgale
5847 Pušas katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1743. Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša;
Latgale
5846 Pušas muižas parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. v. Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša;
Latgale
5845 Pušas muižas kapella Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. b. Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša;
Latgale
5844 Baldas ūdensdzirnavas Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. 20. gs. s. Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša;
Latgale
4174 Sānu altāri (2) Māksla Valsts nozīmes 18.gs.v. Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša;
Pušas katoļu baznīcā
Latgale
4170 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 20.gs.Ic. Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša;
Pušas katoļu baznīcā
Latgale
4169 Altāris ar gleznu Māksla Valsts nozīmes 18.gs.v. 19.gs. Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša;
Pušas katoļu baznīcā
Latgale
2052 Žerkļu viduslaiku kapsēta (Vecie kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Žērkļi;
Latgale
2051 Ošuru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Pušas pagasts;
ZR no Ošuru ezera
Latgale
2050 Silgaļu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Siugaļi;
pie kapsētas
Latgale
2049 Pušas pilskalns II Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša;
Latgale
2048 Pušas pilskalns I Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša;
Latgale
2047 Pīrāgu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Peirāgi;
Latgale
2046 Patmaļnieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Patmaļnīki;
pie kapsētas
Latgale
2045 Livku senkapi (Moskaļu kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Liuki;
Latgale
2044 Babru senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Babri;
Pušas ezera R krastā
Latgale