Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Ozolmuižas pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5843 Zvanu tornis un vārti Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Ozolmuiža;
Latgale
5842 Ozolmuižas katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1820. Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Ozolmuiža;
Latgale
5841 Ozolmuižas kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Ozolmuiža;
Latgale
2043 Voronovas senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Voronova;
Latgale
2042 Pilskalnes Spriņģu pilskalns (Golberova gora) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Pilskalns;
Latgale