Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Nautrēnu pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
4000 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1939. Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts, Rogovka;
Rogovkas katoļu baznīcā
Latgale
1558 Salenieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts;
starp Saleniekiem un Obermaņiem, Obermaņu mežā
Latgale
1557 Smiltaine - senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts;
starp Laiziņiem (Laizāniem) un Zušiem
Latgale
1556 Rasnupļu (Opinku, Žogotu) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts;
pie Opinkiem
Latgale
1555 Mazpujātu senkapi (Akmens klēpis) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts;
Mazpujātos
Latgale
1554 Lielpujātu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts;
Lielpujātos, Mazezera D galā
Latgale
1553 Brožagala senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts, Brožgola;
Latgale