Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Nagļu pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5839 Nagļu katoļu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1863. 1919. Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļi;
Latgale
5838 Kapu vārti Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s. Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļi;
Latgale
2040 Zvejsalu apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Zvejsola;
Latgale
2039 Sūļagala apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Nagļu pagasts;
Sūļagalā, Suļkas upītes krastā
Latgale
2038 Lazdavnieku senkapi (Kundziņkalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļi;
(Lazdavniekos)
Latgale
2037 Ideņu pilskalns un senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Īdeņa;
Latgale
2036 Ašu sila apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Īdeņa;
Latgale