Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Maltas pagasts, Malta

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5837 Zvanu tornis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta, Rozentovas iela 4;
Latgale
5836 Rozentovas (Maltas) katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1780. -1782. 1842. 1906. Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta, Rozentovas iela 4;
Latgale
5835 Maltas zirgu pasta stacija Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta, 1. maija iela 44;
Latgale
5834 Maltas (Rozentovas) Visusvēto pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1928. Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta;
Latgale
5833 Maltas (Borovkas) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s. Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta;
Latgale