Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Mākoņkalna pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5832 Volkenbergas (Mākoņkalna) pilsdrupas Arhitektūra Valsts nozīmes 1250. -1252. Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts;
starp Ļipuškiem un Vēveriem
Latgale
5830 Lipušku vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1895. Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Lipuški;
Latgale
2030 Zeļonku senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Zeļonki;
Viraudas ezera A krastā
Latgale
2029 Zeļenopoles Karātavu kalns (Viseļņica) - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Zelenpole;
Rāznas ezera D krastā
Latgale
2028 Vecstašuļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Vecstašuļi;
Rāznas ezera DR krastā
Latgale
2027 Ubagovas Velna akmens - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Ubogova;
pie kapsētas
Latgale
2026 Stikutu senkapi (Zviedru, Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Stikuti;
pie kapsētas
Latgale
2025 Zundu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts;
starp Zundiem un Kazulišķiem
Latgale
2024 Padebešu kalna (Mākoņkalna, Volkenbergas) viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts;
starp Ļipuškiem un Vēveriem
Latgale
2023 Balbīte - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts;
Rāznas ezera salā
Latgale
2022 Milkas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Milka;
starp Viraudas un Salāju ezeriem
Latgale
2021 Malūkstu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Malukšta;
Rāznas ezera D krastā
Latgale
2020 Jaunstašuļu Velna pēdas akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Jaunstašuļi;
Latgale
2019 Jaunstašuļu senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Jaunstašuļi;
Latgale
2018 Giņēviču senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Gineviči;
Latgale
2017 Škrabu senkapi I,II Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Škrjabi;
Latgale
2016 Dvarču senkapi (Dvarču kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Dvarči;
Rāznas ezera D krastā
Latgale
2015 Smaganu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Bondari;
(Martušovkā)
Latgale
2014 Bondaru pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Bondari;
Latgale