Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Mākoņkalna pagasts, Bondari

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2015 Smaganu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Bondari;
(Martušovkā)
Latgale
2014 Bondaru pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Bondari;
Latgale