Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Lendžu pagasts

Aktīvs = 1

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5817 Zvanu tornis - kapliča Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. b. Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, Sarkaņi;
Latgale
5816 Sarkaņu katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1830. Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, Sarkaņi;
Latgale
2012 Križanu senkapi (Moku saliņa) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, Križini;
Latgale