Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Lūznavas pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8325 Zvanu tornis un vārti Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.1.p. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna;
Latgale
5829 Parks Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna;
Zosnas muižā
Latgale
5828 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 1880. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna;
Zosnas muižā
Latgale
5827 Kungu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 1870. 20. gs. s. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna;
Zosnas muižā
Latgale
5826 Zosnas muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. 1870. 20. gs. s. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna;
Zosnas muižā
Latgale
5825 Zosnas katoļu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1800.(?) 1825. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna;
Latgale
5824 Sanatorija "Rāzna" Arhitektūra Vietējās nozīmes 1909. 1939. -1942. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Veczosna;
Latgale
5823 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19./20. gs. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts;
Lūznavas muižā
Latgale
5822 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. b. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts;
Lūznavas muižā
Latgale
5821 Saimniecības ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts;
Lūznavas muižā
Latgale
5820 Kungu māja (Jaunā pils) Arhitektūra Valsts nozīmes 1905. -1911. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts;
Lūznavas muižā
Latgale
5819 Lūznavas (Glužņevas) muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. b. 1905. -1911. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts;
Lūznavas muižā
Latgale
5818 Ismeru vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1812. 20. gs. s. Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Ismeri;
Latgale
2013 Višķeru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Višķeri;
Rāznas ezera R krastā
Latgale