Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Līgatne;

Aktīvs = 1

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
7427 Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 19.gs. Cēsu novads, Līgatne;
Vidzeme
3131 Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās) Māksla Valsts nozīmes 20.gs.50.g. Cēsu novads, Līgatne;
Kultūras namā
Vidzeme
3130 Interjera dekoratīvā apdare Māksla Valsts nozīmes 1905. Cēsu novads, Līgatne;
Centra kapu kapličā
Vidzeme
486 Zanderu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Cēsu novads, Līgatne;
400 m uz ZR no Zanderu kapsētas kapličas
Vidzeme
485 Līgatnes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes Cēsu novads, Līgatne;
400 m no Cēsu ielas
Vidzeme