Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Konstantinovas pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1155 Saldu Piliņgore - pilskalns un senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Dagdas novads, Konstantinovas pagasts, Saldi;
Latgale
1154 Slobodas senkapi (Franču kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes Dagdas novads, Konstantinovas pagasts;
pie Dagdas pag. Slobodas
Latgale
1153 Kubulnišķu senkapi I Arheoloģija Valsts nozīmes Dagdas novads, Konstantinovas pagasts
Sivergala, "Ziediņi"
Latgale
1152 Kubulnišķu senkapi II (Napoleona kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Dagdas novads, Konstantinovas pagasts, Bogdāni;
Latgale
1151 Bogdanu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Dagdas novads, Konstantinovas pagasts;
pie Vilkiem
Latgale