Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Kaunatas pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5815 Kaunatas katoļu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1852. Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Kaunata;
Latgale
2011 Veresovkas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts;
Veresovkā
Latgale
2010 Barku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Vecsloboda;
pie Barku kapsētas
Latgale
2009 Vecslobodas pilskalns un senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Vecsloboda;
Latgale
2008 Antropovas senkapi (Zaļais kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts;
starp Antropovu un Gališevku
Latgale
2007 Kušneru senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Kušneri;
Latgale
2006 Kaunatas senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Kaunata;
pie slimnīcas
Latgale
2005 Dzirkaļu (Gorku) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts;
Gorkos
Latgale
2004 Batņu senkapi (Kapu kalns, Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes Vēlais dzelzs laikmets (10.–12. gs.) Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Batņi;
Latgale
2003 Asticu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Astici;
Latgale