Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Kantinieku pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6131 Leimanišķu krucifikss Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs.1.p. Rēzeknes novads, Kantinieku pagasts, Leimaņi;
(Leimanišķos)
Latgale
2002 Pauru viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rēzeknes novads, Kantinieku pagasts, Pauri;
Latgale
2001 Kantinieku senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Kantinieku pagasts, Kantinīki;
Latgale
2000 Kantinieku pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Kantinieku pagasts, Kantinīki;
Latgale