Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Ezernieku pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8954 Jaundomes muižas kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.s. Dagdas novads, Ezernieku pagasts;
"Jaundomes muiža"
Latgale
6315 Bukmuižas katoļu baznīca ar žogu Arhitektūra Valsts nozīmes 1829.,19. gs. Ip. Dagdas novads, Ezernieku pagasts;
Bukmuižā
Latgale
3525 Fasādes dekoratīvā apdare Māksla Valsts nozīmes 19.gs.Ip. Dagdas novads, Ezernieku pagasts, Ezernieki;
Jaundomas muižas dzīv. ēkā
Latgale
3520 Altāris Māksla Valsts nozīmes 19.gs.Ip. Dagdas novads, Ezernieku pagasts, Ezernieki;
Bukmuižas katoļu baznīcā
Latgale
1088 Ūdrāju pilskalns (Dubovka, Ozolkalns) ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes Dagdas novads, Ezernieku pagasts;
Ūdrājos
Latgale
1087 Pontagu senkapi (Katoļu kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dagdas novads, Ezernieku pagasts, Pontogi;
Latgale
1086 Piļoru senkapi I,II Arheoloģija Valsts nozīmes None Dagdas novads, Ezernieku pagasts, Piļori;
pie Iļjina un Andžāna mājām
Latgale
1085 Lieltirševas viduslaiku kapsēta (Kapu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes Dagdas novads, Ezernieku pagasts
bij. Lielajā Ciršovā
Latgale
1084 Lieltirševas senkapi (Šauskalns) Arheoloģija Valsts nozīmes Dagdas novads, Ezernieku pagasts, Lielā Tiršova;
Latgale
1083 Jurkovas senkapi (Turku kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Dagdas novads, Ezernieku pagasts, Jurkova;
Latgale
1082 Pustoškas Baterijas kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Dagdas novads, Ezernieku pagasts;
bij. Pustoškā
Latgale
1070 Obiteļu senkapi (Franču kapi, Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Dagdas novads, Dagdas pagasts; Dagdas novads, Ezernieku pagasts;
pie Narūtas upes iztekas no Ežezera
Latgale