Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Daugavpils novads

Aktīvs = 1

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9194 Birkineļu luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1830. Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts;
Birkineļu kapsēta
Latgale
9187 Višķu katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1908.-1925. Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķi, Krāslavas iela 2A;
Latgale
9145 Patmaļu kapu kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 1850., 1884. Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Patmaļi;
Latgale
9017 Vaboles muižas apbūve ar parku Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs I.p., 20.gs. s. Daugavpils novads, Vaboles pagasts, Vabole;
Latgale
8986 Slutišku sādža Arhitektūra Valsts nozīmes 18./19.gs. Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Slutiški;
Latgale
8963 Vecsalienas muižas pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1870. Daugavpils novads, Vecsalienas pagasts, Černovka;
"Červonkas pils"
Latgale
8921 Robežnieku pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes I g.t.p.m.ē. - m.ē. I g.t. 1.puse Daugavpils novads, Demenes pagasts;
Riču ezera ziemeļrietumu galā pie bij. Robežniekiem
Latgale
8717 Līksnas katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1909.-1013. Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Vaikuļāni;
"Draudzes māja"
Latgale
8713 Jezupovas Sv.Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1936., 1958.-1961. Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Juzefova;
"Pēteri"
Latgale
8703 Zemgales dzelzceļa stacija (tagad Zemgales katoļu baznīca) Arhitektūra Vietējās nozīmes 1922.-1924. Daugavpils novads, Demenes pagasts, Zemgale;
Latgale
6300 Elerņas (Elkšnu) katoļu baznīca ar mūra žogu Arhitektūra Valsts nozīmes 1651., 18. gs. Daugavpils novads, Tabores pagasts, Elerne;
Latgale
3324 Sānu altāris Māksla Valsts nozīmes 18.gs.s. Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķi, Krāslavas iela 2;
Višķu katoļu baznīcā
Latgale
3320 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1937. Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķi, Krāslavas iela 2;
Višķu katoļu baznīcā
Latgale
3304 Cilnis "Marijas pasludināšana" Māksla Valsts nozīmes 17.gs.v. Daugavpils novads, Tabores pagasts, Elerne;
Elerņas (Elkšņu) katoļu baznīcā
Latgale
3268 Cara vārti Māksla Valsts nozīmes 19.gs.Itr. Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, Skrundaliena;
Skrudalienas pareizticīgo baznīcā
Latgale
3266 Ērģeļu prospekta fragmenti Māksla Valsts nozīmes 17.gs.v. Daugavpils novads, Salienas pagasts, Jaunborne;
Jaunbornes katoļu baznīcā
Latgale
3263 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1931. Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Līksna;
Līksnas katoļu baznīcā
Latgale
3258 Interjera dekoratīvā apdare un iekārta Māksla Valsts nozīmes 1882. 1913. Daugavpils novads, Kalupes pagasts;
Kalupes katoļu baznīcā
Latgale
3238 Altāris Māksla Valsts nozīmes 18.gs.b. Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Ambeļi;
Ambeļu katoļu baznīcā
Latgale
723 Višķu viduslaiku kapsēta (Baznīcas kapi) un baznīcas vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķi;
Latgale
722 Zabornajas (Podgurjes) pilskalns (Napoleona reduts, Gorodok) Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Višķu pagasts;
starp Zabornaju un Podgurji
Latgale
721 Višķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķi;
pie Višķu tehnikuma 1. māc. korpusa
Latgale
720 Višķu pilskalns (Gorodok) Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Višķu pagasts, Ostrova;
Latgale
719 Ostrovas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Višķu pagasts, Ostrova;
Latgale
718 Maskavas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Višķu pagasts, Maskovskaja;
Latgale
717 Maskavas pilskalns (Gorodok) Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Višķu pagasts, Maskovskaja;
Latgale
716 Ezerstarpu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Višķu pagasts, Ezerstarpi;
Latgale
715 Špogu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Daugavpils novads, Višķu pagasts, Špoģi;
Daugavpils-Rēzeknes šosejas kreisajā pusē
Latgale
714 Sīķeles apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes Daugavpils novads, Vecsalienas pagasts;
Sīķelē, Daugavas krastā
Latgale
713 Sarkaņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Daugavpils novads, Vaboles pagasts, Sarkaņi;
Latgale
712 Lasiņu (Lasenbekas) pilskalns (Gorodoks) ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Tabores pagasts, Lasenberga;
Lasenbekas muižā
Latgale
711 Mednieku viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes Daugavpils novads, Tabores pagasts;
starp Medniekiem un Sviklišķiem
Latgale
710 Lipikišķu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Daugavpils novads, Tabores pagasts;
pie Lipikišķu Ozoliem
Latgale
709 Ellernas Āboltiņu apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Tabores pagasts;
pie Āboltiņiem
Latgale
708 Turību senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Daugavpils novads, Sventes pagasts;
pie Turībām
Latgale
707 Timšānu pilskalns (Zamok) Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Sventes pagasts;
pie Timšāniem
Latgale
706 Sudmaļu pilskalns (Zamok) Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Sventes pagasts;
pie Sudmaļiem
Latgale
705 Āpšukalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes Daugavpils novads, Sventes pagasts;
pie Rūķīšiem
Latgale
704 Arāju pilskalns (Zamok) Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Sventes pagasts;
pie Arājiem
Latgale
703 Kaķīšu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Daugavpils novads, Sventes pagasts, Kaķīši;
Latgale