Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Dagdas pagasts

Aktīvs = 1

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1071 Dagdas pilskalns (Zamok) ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Krāslavas novads, Dagdas pagasts, Purpļi;
Latgale
1070 Obiteļu senkapi (Franču kapi, Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Krāslavas novads, Dagdas pagasts; Krāslavas novads, Ezernieku pagasts;
pie Narūtas upes iztekas no Ežezera
Latgale
1069 Niperu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Krāslavas novads, Dagdas pagasts;
pie Guščinas upes tilta
Latgale
1068 Alžinovas apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Krāslavas novads, Dagdas pagasts, Alženova;
Latgale