Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Audriņu pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5798 Puderovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. 2.p. Rēzeknes novads, Audriņu pagasts;
Puderovā
Latgale
1961 Kuciņu senkapi (Kara kapi, Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Audriņu pagasts, Kuciņi;
pie kapsētas
Latgale
50 Audriņu ciema iedzīvotāju piemiņas vieta Vēsture Valsts nozīmes 1942. Rēzeknes novads, Audriņu pagasts, Audriņi;
Latgale