Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Andrupenes pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9293 Beitānu pilskalns Arheoloģija Reģiona nozīmes 1.–10. gs. Krāslavas novads, Andrupenes pagasts
bij. Beitāni
Latgale
9249 Černoručjes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes 1. gt. – 2. gt. I p. Krāslavas novads, Andrupenes pagasts
Baldas upes krastā
Latgale
3496 Zārki (4) ar apbedījuma inventāru Māksla Valsts nozīmes 19.gs.2.c.-3.c. Krāslavas novads, Andrupenes pagasts, Vecokra;
Okras katoļu baznīcā
Latgale
1039 Stalidzānu Svilušais kalns (Kara kapi) - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Krāslavas novads, Andrupenes pagasts, Stalidzāni;
Latgale
1038 Stalidzānu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Krāslavas novads, Andrupenes pagasts, Stalidzāni;
Latgale
1037 Brīveru Garadkas kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Krāslavas novads, Andrupenes pagasts, Brīveri;
Latgale
1036 Andeņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Krāslavas novads, Andrupenes pagasts, Andiņi;
starp Andiņa un Visolda (Kazimirovas) ezeriem
Latgale