Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Vidzeme

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9301 Valmiermuižas tornis Arhitektūra Reģiona nozīmes 1887. g. Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Valmiermuiža, Dzirnavu iela 1
Vidzeme
9299 Ķelderu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 1. gt. pr. Kr. Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts;
starp Silauniekiem un bij. Ķelderiem
Vidzeme
9298 Silaunieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 1. gt. pr. Kr. Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts
pie Silauniekiem
Vidzeme
9297 Ēveles luterāņu baznīca Arhitektūra Reģiona nozīmes 1819.–1821. Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele
Vidzeme
9296 Cesvaines viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) Arheoloģija Reģiona nozīmes 14.–17. gs. Cesvaines novads, Cesvaine, Pils iela 1A
Vidzeme
9290 Druvienas kultūras nams Arhitektūra Reģiona nozīmes 1979 – 1982 Gulbenes novads, Druvienas pagasts, Druviena, "Pagastmāja"
Vidzeme
9280 Vijciema (Mežmuižas) čiekurkalte Industriālais Valsts nozīmes 1895. Valkas novads, Vijciema pagasts, "Čiekuru Kalte"
Vidzeme
9260 Cēsu kauju piemiņas vieta Liepā Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1919., 1935. Priekuļu novads, Liepas pagasts, Liepa
Rūpnīcas ielas malā, pie Liepas "Lielās Ellītes"
Vidzeme
9258 Savrupmāja Arhitektūra Valsts nozīmes 1911. Cēsis, Palasta iela 11
Vidzeme
9257 Klēts un mūra žoga fragments Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Valmiermuiža, Dzirnavu iela 2; Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Valmiermuiža, Dzirnavu iela 2A
Vidzeme
9255 Stārķu saliņas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes 5.–3. gt. p. m. ē.; 6. gs. p. m. ē.–4. gs. m. ē. Madonas novads, Liezēres pagasts, Liezēre
Liezēra ezera Z daļā, Stārķu saliņā
Vidzeme
9242 Sarkaņu pamatskolas ēkas (2) Vēsturiska notikuma vieta Vietējās nozīmes 1903.–2015. Madonas novads, Sarkaņu pagasts, Sarkaņi, Kalna iela 1
Madonas novads, Sarkaņu pagasts Sarkaņi, Kalna iela 2
Vidzeme
9228 Kvēpenes meža senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 1. gt. p.m.ē. b. –6. gs. m.ē. Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts
Kvēpenes mežā, 1 km uz Z no Kvēpeņu mājām
Vidzeme
9226 Dārza māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. v. Cēsu novads, Cēsis, Gaujas iela 6A;
Vidzeme
9219 Strūves ģeodēziskā loka punkts “Ranka” Industriālais Valsts nozīmes 1824. Gulbenes novads, Rankas pagasts;
pie Magnūžiem
Vidzeme
9218 Strūves ģeodēziskā loka punkts “Nesaules kalns” Industriālais Valsts nozīmes 1824. Madonas novads, Aronas pagasts;
Nesaules kalns
Vidzeme
9201 Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas vieta un Latvijas armijas karavīru kapi pie Zušu mājām Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1919. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Vidzeme
9198 Direktora māja Arhitektūra Valsts nozīmes 1904.–1906. Strenču novads, Strenči, Valkas iela 11A
Vidzeme
9177 Rubenes draudzes skola Vēsturiska notikuma vieta Vietējās nozīmes 1823.–1965. Kocēnu novads, Kocēnu pagasts, Rubene;
"Randavas"
Vidzeme
9174 Skasteru meža senkapi un bļodakmens Arheoloģija Valsts nozīmes 2.–9. gs. Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts;
Skasteru mežs
Vidzeme
9169 Ežu (Māļu) pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1872. Amatas novads, Skujenes pagasts;
"Māļu baznīca"
Vidzeme
9155 Brantu muižas kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Smiltenes novads, Brantu pagasts;
"Brantu skola"
Vidzeme
9151 Rūjienas pilsētas valdes nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1935.–1936. Rūjienas novads, Rūjiena, Raiņa iela 3;
Vidzeme
9146 Lubānas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1868.–1872. Lubānas novads, Lubāna, Baznīcas iela 1;
Vidzeme
9140 Jaunpiebalgas kroga apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 1800.,1840., 20. gs. Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga, Gaujas iela 21;
Vidzeme
9137 Dzīvojamā ēka, vēlāk slimnīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 20.gs. s., 1939. Rūjienas novads, Rūjiena, Valdemāra iela 26;
Vidzeme
9132 Asaru senkapi II Arheoloģija Valsts nozīmes 12.–15. gs. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Indzera ezera ZA krastā
Vidzeme
9102 Skujenes luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1841., 1901. Amatas novads, Skujenes pagasts, Skujene;
"Skujenes baznīca"
Vidzeme
9098 Drustu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1835.–1837. Raunas novads, Drustu pagasts;
Drusti, Ozolu iela 7
Vidzeme
9097 "Sīleņu" dzīvojamā rija Arhitektūra Valsts nozīmes 1840. Burtnieku novads, Rencēnu pagasts;
"Sīleņi"
Vidzeme
9081 Vizikoku Acu avots Arheoloģija Vietējās nozīmes 17. gs. (?) – 19. gs. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie bij.Jaunvizikoku mājām
Vidzeme
9042 Zemnieku sētas "Lejas Niklavas" rija Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts;
"Lejas Niklavas"
Vidzeme
9012 Rakstnieka Doku Ata dzīvesvieta Vēsturiska notikuma vieta Reģiona nozīmes 1861.-1903. Madonas novads, Dzelzavas pagasts;
Vidzeme
9011 Antanu senkapi II Arheoloģija Valsts nozīmes 9.–12. gs. Gulbenes novads, Stradu pagasts;
starp Antaniem un Jāņsētām
Vidzeme
8949 Zemnieku sēta "Kalāči" Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs., 1876. Priekuļu novads, Liepas pagasts;
"Kalāči"
Vidzeme
8943 Ārsta dzīvojamā māja Arhitektūra Valsts nozīmes 1938. Raunas novads, Raunas pagasts, Rauna, Cēsu iela 8;
Vidzeme
8938 Priekuļu lauksaimniecības izmēģinājumu un selekcijas stacijas ēka ar šķūni Industriālais Valsts nozīmes 1922.-1934. Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Priekuļi, Selekcijas iela 3;
Vidzeme
8935 Saiešanas nams "Cepļos" Arhitektūra Valsts nozīmes 1817. Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts;
"Cepļi"
Vidzeme
8919 Kraukļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 1.-4.gs. Gulbenes novads, Litenes pagasts;
pie Kraukļiem
Vidzeme
8903 Veselavas muižas kungu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 1766., 19.gs. 40.g. Priekuļu novads, Veselavas pagasts, Veselava;
"Viesturi"
Vidzeme