Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Šķaunes pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6313 Landskoronas katoļu baznīca ar žogu un diviem zvanu torņiem Arhitektūra Valsts nozīmes 1828. Krāslavas novads, Šķaunes pagasts, Šķaune;
Latgale
3517 Vitrāža Māksla Valsts nozīmes 19.gs.IIp. Krāslavas novads, Šķaunes pagasts, Šķaune;
Landskoronas katoļu baznīcā
Latgale
3513 Altāris Māksla Valsts nozīmes 19.gs.Ip. Krāslavas novads, Šķaunes pagasts, Šķaune;
Landskoronas katoļu baznīcā
Latgale
1076 Rudņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Krāslavas novads, Šķaunes pagasts;
starp Rudņu un Lanskiem
Latgale
1075 Rubuļu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Krāslavas novads, Šķaunes pagasts;
pie Ataugām
Latgale
1074 Poliščinas pilskalns (Gorodok) Arheoloģija Valsts nozīmes None Krāslavas novads, Šķaunes pagasts, Šķaune;
"Ludviki", pie Šķaunes jaunajiem kapiem
Latgale
1073 Greivu apmetne I,II Arheoloģija Valsts nozīmes None Krāslavas novads, Šķaunes pagasts;
pie Malabriciem
Latgale
1072 Mazurovas viduslaiku apmetne un kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Krāslavas novads, Šķaunes pagasts, Mazurova;
Latgale