Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ādažu novads

Aktīvs = 1

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8694 Carnikavas luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1728., 1851.g. Ādažu novads, Carnikavas pagasts, Siguļi;
Rīga
8565 Komunistiskā masu terora upuru piemiņas vieta un kapi Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1941. Ādažu novads, Ādažu pagasts;
pie Baltezera (Ādažu) kapsētas
Rīga
8332 Baltezera (Ādažu) luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1778.. Ādažu novads, Ādažu pagasts, Baltezers;
Rīga
4194 Portāli (2) Māksla Valsts nozīmes 18.gs.70.g. Ādažu novads, Ādažu pagasts, Baltezers;
Ādažu luterāņu baznīcā
Rīga
2088 Baltgalvju Upurkalni - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ādažu novads, Carnikavas pagasts;
pie Baltgalvjiem un Dzenīšiem
Rīga