Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Kiuku pilskalns
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7876 003 0124
Datējums: 12.–13. gs.
Atrašanās vieta: Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Kivki, "Jāņkrasti"
Kiuku ezera D krastā pie Marimonta
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 13.06.2018
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 08.06.2018
Iekļaušanas dokumenta veids: Rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5.-1-99
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 12.06.2018
Statuss stājas spēkā: 13.06.2018
Saite uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2018/116.6
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr. 474 6.1. punktā noteiktajam kritērijam. Objekts ir ierīkots no dabas izdevīgā un labi aizsargātā vietā un nav ticis lauksaimnieciski apstrādāts, līdz ar to tā arheoloģiskais materiāls ir ar lielu zinātnisko potenciālu kā nozīmīgs vēstures avots par seno latgaļu apdzīvotības modeli vēlajā dzelzs laikmetā un krusta kara periodā. Objektam ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2018-10-11
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.5.-1-193
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 02.11.2018
Links uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2018/217.22

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ārējais veidols ainavā, reljefs (plakums, nogāžu stāvinājums, terases, vaļņi, grāvji), kultūrslānis, tā struktūra, kultūrslānī saglabājušās konstrukcijas un atsevišķas liecības par tām, kā arī ar Objekta apdzīvotības laiku saistītas arheoloģiskās senlietas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 12.01.2018
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 12.01.2018
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 13.06.2018
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 7876 003 0124
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto