Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Babru muižas kungu māja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7880 003 0206 001
Datējums: 19.gs.
Atrašanās vieta: Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Babri;
"Babri"
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 10.02.2017
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 01.02.2017
Iekļaušanas dokumenta veids: Rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-23
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 09.02.2017
Statuss stājas spēkā: 10.02.2017
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr. 474 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objektam ir augsta oriģinālās substances autentiskuma pakāpe – arhitektoniskais veidols, fasāžu kompozīcija un apdare, plānojuma struktūra, interjera risinājumi, būvdetaļas un būvkonstrukcijas. Objekts ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis, Latgalē reti saglabājies koka muižu arhitektūras paraugs. Objekta arhitektūras un interjera risinājuma kvalitāte, kā arī oriģinālsubstances autentiskuma pakāpe ir atbilstoša valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusa piešķiršanai.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma struktūra, vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 08.11.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 10.02.2017
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 7880 003 0206 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts