Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Rīgas radio un televīzijas tornis
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 051 0146 002
Datējums: 1979.-1989.
Atrašanās vieta: Rīga, Zaķusalas krastmala 1;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 23.07.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.07.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-182
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.07.2016
Statuss stājas spēkā: 23.07.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Rīgas radio un televīzijas tornis ir pilnībā saglabājis sākotnējo būvapjomu un dekoratīvo apdari, oriģinālos būvmateriālus un būvelementus, sākotnējo plānojumu un daļēji interjera apdari. Tā ir tipoloģiski reta celtne, saglabājusi sākotnējo funkciju. Objekts izceļas ar savam laikam unikāliem inženiertehniskiem risinājumiem un kvalitatīvi augstvērtīgu būvizpildījumu. Tornis ir pilsētbūvnieciski un ainaviski ļoti nozīmīgs Rīgas pilsētas akcents, kas ticis noteikts kā prioritārs uzstādījums jau būvi projektējot. Objektam ir izteiksmīgs, ekspresīvs un vienlaicīgi eleganti viegls arhitektoniskais koptēls. Inženierbūve ieņēmusi estētisku un arhitektonisku vietu pilsētas siluetu veidojošo vērtību sarakstā, tā nav tikai nozīmīga un interesanta tehniska būve, bet iecienīta tūristu vieta un viena no Rīgas vizītkartēm.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Torņa siluets un tā uztvere pilsētbūvnieciskajā ainavā.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 04.09.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 25.07.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 051 0146 002
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto