Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Zivju pārstrādes cehs
Tipoloģiskā grupa: Industriālais
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6484 011 0131 001
Datējums: 1936.
Atrašanās vieta: Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Pape;
"Dzintarvēji"
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010403
Statuss stājies spēkā: 05.04.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 22.03.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-66
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 04.04.2016
Statuss stājas spēkā: 05.04.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 14. punktā noteiktajiem kritērijiem. Zivju pārstrādes ceha ēka celta 1936. gadā kā Liepājas rajona zvejnieku kooperatīva Papes nodaļas zivju sālītava ar zivju pārstrādei atbilstošu aprīkojumu un piemērotu plānojumu. Zivju pārstrādes ražotne Objektā darbojās līdz 20. gadsimta beigām. Zivju pārstrādes cehs ir savienotu trīs korpusu vienstāva ražotnes būve uz betona pamatiem, ar lietām oļu betona sienām un divslīpju līdzenā sīkplākšņu šīfera jumtu. Objektam veiktas vēlākas piebūves, kas celtas paplašinātās ražotnes vajadzībām. Zivju pārstrādes cehs ir Latvijas novada mērogā nozīmīga būve, kas saistīta ar ražošanas un teritorijas infrastruktūras attīstību un kurā saglabājušās oriģinālās konstrukcijas, aprīkojums un apdares elementi.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Oriģinālais 20.gadsimta trīsdesmito gadu otrās puses būves veidols, apjoms un plānojums, oriģinālās konstruktīvās sistēmas un konstrukcijas, materiāli, apdare un jumta segums, interjera elementi un detaļas, saglabājušās zivju apstrādes iekārtas un apjomi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 23.10.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 05.04.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6484 011 0131 001
Apgrūtinājuma kods 7314010403
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts