Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Mārtiņa luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 061 0039 001
Datējums: 1851.-1855., 1887.
Atrašanās vieta: Rīga, Slokas iela 34;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 21.11.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 31.10.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: Rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-274
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 20.11.2014
Statuss stājas spēkā: 21.11.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekts atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusts noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2.punkta un 7.3. punkta prasībām. Baznīca ir pirmais mūra dievnams Pārdaugavā, būvēts vietā, kur pirms tam apbūves nav bijis. Āgenskalna iela asēta uz dievnama garenass. Apjoms un fasādes veidoti neoromāniskās formās. Ēka nav pārveidota kopš 19.gs.80.gadiem un pilnībā saglabājusi gan fasāžu, gan interjera komplektāciju un detalizāciju. Visas būvkonstrukcijas ir oriģinālas. Baznīcas torņi ir būtiska Pārdaugavas vēsturiskā silueta dominante, tā atrodas kvartālā ar kultūrvēsturiski izteikti kontekstuālu apbūvi, vidi un ainavu.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: J.D.Felsko, H.K.Šēls
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas, plānojums, autentiskie interjeri ar virsmu plastiku, iekārta, vēsturiskās krāsnis, ērģeles, baznīcas pulksteņa mehānisms, daudzkrāsaina stikla un polihromi gleznotas vitrāžas logos.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 19.09.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 21.11.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Mārtiņa luterāņu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 061 0039 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts