Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Iģenes muižas kungu māja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8894 011 0108 001
Datējums: 18.gs. III cet., 19.gs. II p.
Atrašanās vieta: Talsu novads, Vandzenes pagasts;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 01.07.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 06.04.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-141
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 30.06.2014
Statuss stājas spēkā: 01.07.2014
Iekļaušanas pamatojums: Iģenes muiža būvēta vairākos būvperiodos, bet visos ieturēts nemainīgi augsts būvamatniecības līmenis. Kungu māja izceļas ar labām arhitektoniskām proporcijām, teicami iekļaujas kopējā muižas apbūves izteiksmīgajā ainavā. Iģenes muižas kungu māja ir senāko Kurzemes muižu kungu māju būvniecības piemērs, tā pamatā saglabājusi vēsturiskā apjoma telpisko kompozīciju kā arī vērtīgus vēlāku būvperiodu uzslāņojumus, daudz oriģinālu būvdetaļu. Daļēji saglabājusies plānojuma struktūra un vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare no vairākiem būvperiodiem. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusts noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2.punkta un 12.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas, saglabājusies vēsturiskā plānojuma struktūra un saglabājusies vēsturiskā interjera apdare
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Iģenes muižas kungu māja
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8894 011 0108 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts