Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Zemnieku sēta "Vectūļi - 1"
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4254 003 0025
4254 003 0025 001
4254 003 0025 002
4254 003 0025 003
4254 003 0025 004
4254 003 0025 005
4254 003 0025 006
Datējums: 19.gs.s., ap 1830.
Atrašanās vieta: Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
Vectūļi - 1
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 20.02.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 12.02.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1.-1-51
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 19.02.2013
Statuss stājas spēkā: 20.02.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.2.punktā noteiktajiem kritērijiem. Oriģinālā apbūve papildināta ar reģionam raksturīgiem, tipoloģiski atbilstošiem augstvērtīgiem tautas celtniecības objektiem, tos izvietojot zudušo ēku vietā. Tādējādi pilnībā atjaunota vēsturiskā 19.gadsimta sākuma apbūves telpiskā struktūra ar Vidzemes sētai raksturīgo neregulāro pagalmu. Kvalitatīvas rekonstrukcijas rezultātā saglabājies katras atsevišķas ēkas sākotnējais būvapjoms, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, oriģinālās būvkonstrukcijas un apdares detaļas, kā arī vēsturiskā plānojuma struktūra un interjera apdares elementi, kas sevišķi atzīmējams. Ir nodrošināta sabiedrībai svarīgu nacionālu vērtību saglabāšana nākamajām paaudzēm. Būvju arhitektūra uzskatāmi raksturo to kultūras mantojuma daļu, kas atspoguļo jau diezgan maz saglabātās reģionālās (tautas celtniecības) arhitektūras īpatnības. Pielietotie tradicionālie materiāli un konstrukciju veids atzīmējama kā vērtība, kas Latvijas lauku ainavā sastopama arvien retāk. Objektam ir nozīmīga kultūrvēsturiska vērtība un vēsturiska vērtība. Sēta ir neatņemama kultūrainavas sastāvdaļa, jo atrodas Piebalgas ainavas lieguma teritorijā, un dabiskā ainava ap to saglabājusies gandrīz neskarta.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjomu telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra un vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 14.06.2012
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 14.06.2012
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 20.02.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 7
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4254 003 0025 006
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 6
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4254 003 0025 005
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 5
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4254 003 0025 004
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 4
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4254 003 0025 003
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4254 003 0025 002
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4254 003 0025 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Zemnieku sēta "Vectūļi - 1"
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4254 003 0025
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto