Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Kolkas vraks I
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri:
Datējums: 17.gs. (?)
Atrašanās vieta: .
Rīgas jūras līcī iepretim Kolkas evaņģēliski luteriskajai baznīcai LKS 92 X 401667.11 , Y 416670.25 WGS84 Lat 57 44 57, Lon 22 35 59
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 23.08.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 06.08.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-188
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.08.2012
Statuss stājas spēkā: 23.08.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 6.5.punktā noteiktajiem kritērijiem. Kuģa vraks atklāts 1992.gadā un tas ir visvairāk apsekotais un viens no vecākajiem Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos zināmajiem vrakiem. Objekta iespējamais datējums saistāms ar zviedru kara kuģu avāriju pie Kolkas raga 1625.gadā. Tam piemīt izglītojoša, kultūrvēsturiska un zinātniska nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Salabājušās burinieka paliekas (korpuss, konstrukcijas, atsevišķas detaļas, stiprinājuma elementi) un aprīkojums, kā arī iespējamās kravas paliekas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 14.06.2012
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 14.06.2012
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 23.08.2012
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs:

Kolkas vraks I
Tips
Kadastra apzīmējums
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Kolkas vraks I
Tips
Kadastra apzīmējums
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts