Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs celtņu komplekss
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 127 0528
Datējums: 16. gs. - 19. gs.
Atrašanās vieta: Rīga, Brīvības iela 440, Vidzemes priekšpilsēta;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Viens no vecākajiem un plašākajiem šāda tipa muzejiem Eiropā. Eksponēti tautas celtniecības objekti līdz ar iedzīves priekšmetiem, lauksaimniecības, zvejniecības un amatniecības darba rīkiem un tautas lietišķās mākslas darinājumiem, kas atspoguļo latviešu lauku iedzīvotāju dzīvi un darbu. Senceltnes izvietotas atbilstoši Latvijas kultūrvēsturiskajiem apgabaliem, ievērojot to etnogrāfiskās īpatnības gan ēku izvietojumā, gan telpu un apkārtnes iekārtojumā.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 08.04.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar pašvaldības lēmumu par teritorijas plānojuma apstiprināšanu
Piezīmes IAZ gaida teritorijas plānojuma apstiprināšanu

Pieminekļa sastāvs:

Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs celtņu komplekss
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 127 0528
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts